Area guide for ST5, UK beta

ST5 0
ST5 1
ST5 2
ST5 3
ST5 4
ST5 5
ST5 6
ST5 7
ST5 8
ST5 9