Area guide for BL, UK beta

BL0
BL1
BL12
BL2
BL23
BL24
BL3
BL4
BL5
BL6
BL7
BL8
BL9